CECAM, entitat col·laboradora amb administració Entitat col·laboradora amb l'administració

CECAM és una Entitat Col·laboradora de l’Administració, habilitada pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.La funció de les Entitats de control és realitzar inspeccions i/o mostreigs i emetre actes, certificats i informes, que són utilitzats per l’Administració per a la presa de decisions o bé que són documents, fins i tot vàlids per si mateixos, per a l’inici d’una activitat.

 

Els laboratoris habilitats realitzen els assaigs, provinents dels mostreigs realitzats per les Entitats de control en les seves actuacions.

 

El nostre àmbit d’actuació territorial és a tot Catalunya i a tot tipus d’empreses i activitats que es trobin en el nostre abast d’habilitació.

 

Disposem d’un equip humà format per una amplia varietat de tècnics (químics, enginyers agrònoms, biòlegs, ambientòlegs, geòlegs, arquitectes tècnics…), especialitzats en diversos sectors professionals i capacitats per portar a terme totes les actuacions derivades de l’aplicació de la normativa ambiental vigent.