sector agroalimentari de CECAM Agroalimentaria i salut ambiental

El laboratori CECAM disposa dels mitjans tècnics i d’equipament instrumental necessari per poder oferir resposta a la majoria de paràmetres que sol·licita la legislació en diferents matrius.

 

En aquest sentit, el departament d’agroalimentaria i salut ambiental també ofereix assessorament en el control de paràmetres fisicoquímics tant en mostres d’aigües (de consum, envasades, sanitàries, continentals,…), aliments, sòls agrícoles, fertilitzants (adobs químics, adobs orgànics).
Amb l’ajut de la microscòpia òptica també s’ofereix anàlisi de la qualitat dels reactors biològics com la presència ó no de bacteris filamentosos, recomptes d’ous de nematodes paràsits humans, etc.