ENTITAT DE CONTROL DE LA PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’ INCENDIS (ECI)

Entitat de control de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis (ECI)

Directora tècnica Entitat de control de la prevenció i seguretat en matèria d’incendis (ECI)
Susanna Ruiz de Morales Casademont
Arquitecta tècnica

 

Coordinadora
Susanna Ruiz de Morales Casademont
Arquitecta tècnica

 

Responsable Comercial
Jordi Duran Baró
jduran@cecam.com

 

 

 


sruizdemorales@cecam.com


La Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, en establiment, activitats, infraestructures i edificis, atribueix a la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, la competència d’autoritzar les entitats col·laboradores de l’Administració en aquest àmbit.

La funció principal d’aquestes entitats és portar a terme l’acte de comprovació de totes aquelles activitats, establiments o edificis per tal de verificar que aquests compleixen totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial aplicable en prevenció i seguretat en matèria d’incendis i, específicament les establertes per l’autorització o llicència que disposen.

Addicionalment, l’Administració local pot encarregar a les entitats col·laboradores de l’Administració les funcions de verificació establertes a l’article 8 de la Llei 3/2010.

Amb aquesta acreditació realitzem:

  • CONTROL PREVENTIU: Informe previ d’activitats no incloses als annexes 1 i 2 de la Llei 3/2010, de 18 de febrer.
  • ACTE DE COMPROVACIÓ: a la posada en funcionament de qualsevol tipus d’activitat, inclosa als annexes 1 i 2 de la Llei.

 

Accedeix al registre ECI