LABORATORI DE CONTROL I CARACTERITZACIÓ DELS RESIDUS I DELS LIXIVIATS (LA-RES)

Laboratori de control i caracterització dels residus i dels lixiviats (LA-RES)

Directora tècnica
Carme Llenas
Enginyera tècnica industrial i esp. en química industrial

 

Coordinadora
Susanna Ruiz de Morales
Arquitecte tècnica

 

Responsable Comercial
Carla Soler
Llicenciada en Química
csoler@cecam.com

 

 


cllenas@cecam.com
sruizdemorales@cecam.com


L’habilitació com a Laboratori d’assaig LA-RES s’obté per reconeixement de l’acreditació ENAC que Cecam disposa,  ENAC núm. 218/LE425.

Els assaigs es realitzen en residus tant en matriu sòlida com en lixiviat.

Com LA-RES es realitzen les següents actuacions:

  • Caracterització dels residus per a la seva admissió en dipòsit controlat de residus.
  • Anàlisi d’escòries siderúrgiques per avaluar el valor límit de lixiviació per a la seva valorització com a àrid en obra civil segons l’establert en el Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització
    d’escòries siderúrgiques.
  • Anàlisi de qualsevol residu generat en instal·lacions de producció o gestió de residus (inclosos els
    dipòsits controlats) i de les aigües generades en instal·lacions de gestió de residus no abocades al
    medi ni al sistema de sanejament.
Descarrega Annex Tècnic LA-RES