Entitat de Prevenció de la Contaminació Acústica (EC-PCA)

Entitat de Prevenció de la Contaminació Acústica (EC-PCA)

Director tècnic Entitat de Prevenció de la Contaminació Acústica (EC-PCA)
Joaquim Petit
Arquitecte tècnic i Graduat en enginyeria de l’edificació

 

Coordinadora
Susanna Ruiz de Morales
Arquitecte tècnica

 


jpetit@cecam.com
sruizdemorales@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email: cecam@cecam.com

Cecam disposa d’habilitació pel camp d’actuació Nivells Sonor (NS) i contaminació acústica.

La funció principal d’aquesta entitat és portar a terme les comprovacions referents als nivells de soroll emesos per activitats, veïns, infraestructures, … i avaluar el seu compliment vers la normativa d’aplicació, que pot ser el Decret 176/2009 o les ordenances municipals o comarcals.

Les actuacions es realitzen principalment per a activitats en règim de llicència o comunicació, queixes o denúncies de veïns, control d’obra, …

Amb aquesta habilitació realitzem estudis acústics de :

  • Determinació dels nivells acústics
  • Immissió i emissió sonora
  • En ambient interior i exterior
  • En horari diürn, vespertí i nocturn

 

Descarrega Annex Tècnic EC-PCA