Apartat edificació cecam Edificació

Els estudis per a edificació de CECAM aporten la informació necesaria per tal de poder projectar una obra d’edificació de la manera més adequada , la qual cosa implica:

 

– Seguretat i edificació: El terreny té capacitat per admetre el que es projecta, ja sigui a nivell d’estabilitat, de capacitat portant i de deformació.

– Economia: Dimensionar la fonamentació d’acord amb les característiques del terreny (no sobredimensionar-la per falta de dades).