ENTITAT DE CARACTERITZACIÓ I CONTROL DE RESIDUS I DELS LIXIVIATS (EC-RES)

Entitat de caracterització i control dels residus i dels lixiviats (EC-RES)

Directora tècnica Entitat de caracterització i control de residus i dels lixiviats (EC-RES)
Carme Llenas
Enginyera tècnica industrial i esp. en Química industrial

 

Responsable Comercial
Carla Soler
Llicenciada en Química
csoler@cecam.com

 

 


cllenas@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  L’Entitat EC-RES disposa de l’habilitació per al subcamp  Mostreig (MOS) per al control de residus.

  Les funcions que es duen a terme són:

  • Determinacions “in situ” en instal·lacions de gestió de residus (mesura de nivell piezomètric; determinació de temperatura, pH i conductivitat en aigües; temperatura, humitat i percentatge d’oxígen en una pila de compost).
  • Presa de mostra de residus, lixiviats o aigües, incloent la planificació i la declaració de conformitat final. Entre d’altres:
  • Mostreig de residus en instal·lacions de producció, gestió de residus (inclou dipòsits controlats) i explotacions ramaderes.
  • Presa de mostra d’aigües generades en instal·lacions de gestió de residus i no abocades al medi ni al sistema de sanejament (bassa de pluvials, lixiviats, piezòmetres…).
  • Presa de mostra de residus en instal·lacions de producció o gestió de residus (inclou dipòsits controlats) dins els controls sectorials establerts pel permís ambiental.
  • Caracterització de residus per ser admesos a abocadors o per classificar la seva perillositat.
  • Presa de mostra d’escòries per determinar si són valoritzables o no d’acord amb el Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d’escòries siderúrgiques.
  • Presa de mostra per a l’anàlisi de PCB dels aparells que contenen o han contingut PCB segons el Reial Decret 1378/1999, de 27 d’agost.
  • Presa de mostra per a l’anàlisi del poder calorífic inferior (PCI) per tal de determinar si un residu es pot valoritzar energèticament.
  Descarrega Annex Tècnic EC-RES