Edifici de la seu de CECAM Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials SLU CECAM
CECAM és un centre dedicat al control de qualitat en processos d’edificació i de producció en diversos camps d’activitat. Implantat al territori, col·labora amb empreses i administracions per garantir la qualitat total en totes les fases d’un projecte. 
L’entitat realitza recerca, estudis, informes i certificacions de tot tipus de productes i processos gràcies a unes instal·lacions de laboratori i assajos en materials, química, aigües, microbiologia, residus, i geologia entre altres.

 

CECAM va ser creat l’any 1976 pel Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de Edificació de Girona, com un mitjà de millora de la qualitat en la construcció, i des de llavors ha anat ampliant el seu camp d’actuació comptant amb un ampli equip de tècnics especialitzats.

 

Contacta amb nosaltres