Acústica

Acústica

Responsable de l’àrea
Joaquim Petit
Arquitecte tècnic i Graduat en enginyeria de l’edificació

 

 


✉ jpetit@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email:
jpetit@cecam.com

El Departament d’Acústica ofereix serveis en els àmbits d’edificació i medi ambient:

En construcció es realitzen:
  • Assaigs in situ d’aïllament acústic a soroll aeri sobre elements verticals, horitzontals, façanes i elements de façana.
  • Assaigs in situ d’aïllament acústic a soroll d’impacte sobre elements horitzontals.

En l’àmbit de medi ambient es mesuren els nivells d’immissió i emissió sonora en ambients interior i exterior, tant en horaris diürn, de vespre i nocturn, per determinar els valors límits marcats per les ordenances municipals i/o el decret 176/2009 de la Generalitat de Catalunya. Resten sotmesos a aquest Decret qualsevol infraestructura, instal·lació, maquinària i activitats que originin sorolls i vibracions a l’exterior o als veïns adjacents.

El departament d’acústica disposa d’acreditació EPCA (l’Oficina d’Acreditació de la Generalitat de Catalunya) i ENAC en aïllament acústic in situ per al soroll aeri i per al soroll d’impacte així com per a mesures ambientals d’activitats i veïnatge.

 

Saber-ne més: Generalitat de Catalunya