Diagnosi estructural

Diagnosi estructural

Contacte

Joaquim Petit
Arquitecte tècnic i Graduat en enginyeria de l’edificació
jpetit@cecam.com

Responsable Comercial
Jordi Duran
jduran@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu
Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

CECAM amb la col·laboració del Grup d’Anàlisi i Materials Avançats per al disseny Estructural (AMADE) del Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona i de la Consultoria Bmgest ha creat un grup de treball especialitzat en l’estudi avançat de diagnosi estructural.

L’equip està format per tècnics pluridisciplinars (Enginyers, Geòlegs, Arquitectes) amb experiència contrastada tant en estructures d’edificación com de l’enginyeria civil. Disposem de les últimes tecnologies d’anàlisis i auscultació així com d’un laboratori acreditat per a l’anàlisis dels diferents materials.

Les nostres actuacions s’engloben en tres àrees principals de treball:
 • Inspecció i diagnosis d’estructures
 • Auscultació i instrumentació
 • Manteniment predictiu (avaluació vida útil)
L’àmbit d’actuació de la nostra àrea abarca tot tipus d’estructura:
 • Estructures d’edificació.
 • Estructures d’enginyeria civil.
 • Estructures viàries (ponts i viaductes).
 • Estructures hidràuliques (preses, rescloses i dipòsits).
 • Estructures marítimes i portuàries (caixons i dics).
 • Estructures geotècniques
 • Talussos i estabilitat de vessants
 • Murs de contenció
Així com tot tipus de tipologia estructural:
 • Estructures de formigó
 • En massa
 • Armat
 • Pretesat amb armadures preteses
 • Pretesat amb armadures postteses
 • Estructures metàl·liques
 • Estructures de fusta
 • Estructures d’obra de fàbrica (pedra i ceràmica)
 • Estructures mixtes de formigó i acer, pretensada pre i postconnexió
 • Estructures de fonamentació, contenció i millores del sòl.
 • Estructures relacionades amb noves tecnologies, processos i materials avançats

 

Els àmbits d’actuació d’aquesta ampliació de serveis seran:

els tipus de control de qualitat i seguiment en l’àmbit estructural objecte d’aquesta col·laboració són els següents:

 • Control documental i assaigs de laboratori.
 • Control experimental d’estructures in situ i monitorització d’estructures
 • Verificació i diagnosi en estructures existents.
 • Assaigs i proves de comportament en estructures noves.
 • Suport en la verificació de processos constructius.
 • Estimació de la vida útil: anàlisi i control de la durabilitat
 • Inspecció i diagnosi del parc d’estructures existents.

 

Concretament les àrees en què es desenvolupen aquests treballs són:
 • Inspecció i diagnosis d’estructures existents
 • Auscultació i instrumentació
 • Manteniment predictiu i avaluació de riscos (avaluació vida útil)

Diagnosi estructural