Qualitat ambiental

Qualitat ambiental

Responsable d’àrea Cromatografia (qualitat ambiental)
Anna Vilajeliu
Doctora en Ciències experimentals i Sostenibilitat i Llicenciada en Biologia
avilajeliu@cecam.com

Responsable d’àrea Microbiologia (qualitat ambiental)
Imma Pibernat
Doctora en Biologia
ipibernat@cecam.com

Coordinadora tècnica
M. Àngels Rius
Doctora en Química i Llicenciada en Biologia i Bioquímica
marius@cecam.com

Tècnica Comercial
Carla Soler
Llicenciada en Química
csoler@cecam.com

Demanar pressupost
orientatiu

Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email:cecam@cecam.com

Contaminació de sòls

El Reial Decret 9/2005 estableix el nou marc legal per a la gestió de sòls contaminats per aquelles activitats de tipus industrial i comercial potencialment perilloses alhora que determina els contaminants i els seus nivells crítics en funció de l’ús al que es vol destinar el sòl.

Aquest servei es dirigeix a empreses industrials de qualsevol sector, assessories i organismes públics i/o privats que intervinguin en operacions de reutilització de sòls.

En aquest sentit, el laboratori de cromatografia del CECAM ofereix el ventall d’anàlisis segons determina el RD 9/2005.

Índex Biològic

Actualment, les noves propostes de la directiva de la UE, contemplen el control de la qualitat dels sistemes aquàtics mitjançant diferents mètodes biològics, entre ells, els macroinvertebrats o Índex Biològic.

En aquest sentit, la Junta de Sanejament, juntament amb el CSIC de Blanes, han desenvolupat un índex adaptat al territori català i conegut per les sigles IBMWPC. Aquest índex dóna la puntuació a 131 famílies de macroinvertebrats que són utilitzables com a indicadors, d’acord amb la corresponent sensibilitat a la contaminació, i la suma dels valors de totes les famílies identificades dóna el valor final de l’índex que ens permet classificar els punts de control en les 5 classes, cadascuna de les quals, es correspon amb un determinat nivell diferent de qualitat ecològica de les aigües (aigües molt netes, netes, eutrofitzades).

En aquests estudis s’avalua l’impacta de l’abocament de diferents empreses en la qualitat dels ecosistemes aquàtics mitjançant la recollida ‘in situ’ de macroinvertebrats (índex BMWP).
CECAM disposa de la capacitat tècnica i de la infraestructura necessàries per realitzar aquest estudi ‘in situ’ .