Anàlisis fisico-químics

Anàlisis fisico-químics

Responsable d’àrea
Imma Pibernat
Doctora en Biologia (anàlisis fisico-químics)

 

Coordinació
Ma Àngels Rius
Doctora en Química

 


microbiologia@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  El laboratori CECAM disposa dels mitjans tècnics i d’equipament instrumental necessari per poder oferir resposta a la majoria de paràmetres que sol·licita la legislació en diferents matrius.

  En aquest sentit també ofereix assessorament en el control de paràmetres d’anàlisis fisico-químics tant en mostres d’aigües (de consum, envasades, sanitàries, continentals,…), aliments, sòls agrícoles, fertilitzants (adobs químics, adobs orgànics).

  Amb l’ajut de la microscòpia òptica també s’ofereix anàlisi de la qualitat dels reactors biològics com la presència ó no de bacteris filamentosos, recomptes d’ous de nematodes paràsits humans, etc..

   

  Anàlisis físico-químiques d’aigües, compren les analítiques més habituals segons la normativa vigent (RD140/2003 per aigua de consum humà):

  • Autocontrols de l’aigua de consum humà:
  • Vigilància sanitària:
  • Control aigua aixeta consumidors
  • Control complert. (Veieu també anàlisis cromatogràfics)

   

  Anàlisis físico-químiques d’aliments:

  • Determinació de la proteïna
  • Determinació del greix total
  • Cendres i humitat
  • Determinació de fibra bruta
  • Determinació de metalls pesants (Ni, Cr, Pb,Hg…)

   

  Anàlisis físico-químics en sòls agrícoles

  • Determinació de la textura (%llims, %argiles i %sorres)
  • Anàlisi nutrients (%Nitrogen, Fòsfor, Potassa)
  • Determinació del pH (extracte 1:2.5 en aigua i ClK)
  • Determinació de la salinitat (extracte 1:5 en aigua)
  • Capacitat de canvi (Na, K, Ca i Mg)
  • Carbonats per calcimetria
  • Metalls pesants i mercuri (Cr, Cd, Cu, Zn, Ni, Pb…)

   

  Anàlisis físico-químics de fertilitzants i adobs:

  • Determinació del contingut en nitrogen total (N-NO3, N-NH3, N-orgànic,..)
  • Determinació del contingut en fòsfor
  • Determinació del contingut en potassi
  • Residu insoluble àcid
  • Determinació del contingut en micronutrients (sofre, ferro, coure, bor,..)

   

  anàlisis fisico-químics