Anàlisis fisico-químics

Anàlisis fisico-químics

Responsable d’Àrea
Anna Vilajeliu 
Doctora en Ciències experimentals i Sostenibilitat i Llicenciada en Biologia.
avilajeliu@cecam.com

Responsable d’Àrea
Carme Llenas
Enginyera tècnica industrial i esp. en Química industrial
cllenas@cecam.com

Coordinació
Ma Àngels Rius
Doctora en Química

Tècnica Comercial
Carla Soler
Llicenciada en Quimica
csoler@cecam.com


 


avilajeliu@cecam.com
cllenas@cecam.com
csoler@cecam.com

 


Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  El laboratori CECAM disposa dels mitjans tècnics i d’equipament instrumental necessari per poder oferir resposta a la majoria de paràmetres que sol·licita la legislació en diferents matrius.

  En aquest sentit també ofereix assessorament en el control de paràmetres d’anàlisis fisico-químics tant en mostres d’aigües (de consum, envasades, sanitàries, continentals,…), aliments, sòls agrícoles, fertilitzants (adobs químics, adobs orgànics).

  Amb l’ajut de la microscòpia òptica també s’ofereix anàlisi de la qualitat dels reactors biològics com la presència ó no de bacteris filamentosos, recomptes d’ous de nematodes paràsits humans, etc..

   

  Anàlisis físico-químiques d’aigües, compren les analítiques més habituals segons la normativa vigent (RD 3/2023 per aigua de consum):

  • Controls de l’aigua de consum humà: Xarxes, Dipòsits,..
  • Vigilància sanitària:
  • Control aigua aixeta consumidors
  • Control complert. (Veieu també anàlisis cromatogràfics)

   

  Anàlisis físico-químiques d’aliments:

  • Determinació de la proteïna
  • Determinació del greix total
  • Cendres i humitat
  • Determinació de fibra bruta
  • Determinació de metalls pesants (Ni, Cr, Pb,Hg…)

   

  Anàlisis físico-químics en sòls agrícoles

  • Determinació de la textura (%llims, %argiles i %sorres)
  • Anàlisi nutrients (%Nitrogen, Fòsfor, Olsen, Potassa)
  • Determinació del pH (extracte 1:2.5 en aigua i ClK)
  • Determinació de la salinitat (extracte 1:5 en aigua)
  • Extracte de canvi (Na, K, Ca i Mg)
  • Carbonats per calcimetria
  • Matèria orgànica
  • Metalls pesants i mercuri (Cr, Cd, Cu, Zn, Ni, Pb, Hg…)

   

  Anàlisis físico-químics de fertilitzants i adobs:

  • Determinació del contingut en nitrogen total (N-NO3, N-NH3, N-orgànic,..)
  • Determinació del contingut en fòsfor
  • Determinació del contingut en potassi
  • Residu insoluble àcid
  • Determinació del contingut en micronutrients (sofre, ferro, coure, bor,..)

   

  anàlisis fisico-químics