Pilots

Assaigs de pilots

Responsable d’Àrea de Pilots

Joaquim Petit
Arquitecte tècnic i Graduat en enginyeria de l’edificació
jpetit@cecam.com

Responsable Comercial
Jordi Duran
jduran@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email:
jduran@cecam.com

Ofereix el control de qualitat de pilots mitjançant dues tipologies d’assaig per a determinar la integritat dels mateixos segons les seves característiques. Les dues tipologies d’assaig es basen en mètodes sònics i ultrasònics:

Assaig sònic (cop de martell)

És el mètode més utilitzat internacionalment. Consisteix a donar un cop de martell al cap del pilot i obtenir mitjançant instrumentació el moviment del cap del pilot com a conseqüència de l’ona de tensió generada. És un mètode dinàmic que indueix una baixa deformació. S’aplica a pilots fins a diàmetres de 85 cm i no requereix cap preparació especial del pilot, més enllà del descapçat i accesibilitat al mateix. El mètode no és aplicable a murs pantalla, micropilots ni pilots amb ua relació diàmetre alçada inferior a 1:60.

Assaig basat en la norma ASTM D 5882-00.

Assaig ultrasònic (CROSS-HOLE)

El mètode es basa en registrar el temps que tarda una ona ultrasònica en propagar-se des d’un emissor a un receptor que es desplacen simultàniament per dos tubs paral·lels subjectats a l’armadura del pilot o pantalla. El temps mesurat és funció de la distància entre l’emissor i el receptor i de les característiques del medi per on es propaguen. Una variació en el temps d’arribada de les ones pot indicar un defecte en els pilots. Aquest mètode requereix una preparació prèvia important amb la col·locació de tubs d’hacer de 2” de diàmetre collats a l’armadura del pilot o pantalla que hauran d’arribar fins al fons de l’element i hauran d’omplir-se d’aigua. El nombre de tubs es defineix en funció de les dimensions de l’element a verificar.El mètode és apte per a pilons de gran diàmetre i murs pantalla.

Els assaigs es realitzaran segons la norma NF P 94-160-1 o la norma ASTM D 6760-02.