NOU REAL DECRET AIGÜA DE CONSUM

NOU REAL DECRET AIGÜA DE CONSUM

El passat 11 de gener de 2023 es va publicar el nou R.D. 3/2023 en el que s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control i subministrament. Aquesta normativa anul·la el R.D 140/2003 actualitzant els valors paramètrics i requeriments dels controls de qualitat per a l’aigua de consum humà.

En resum, pel que fa la microbiologia, es prioritza l’assaig de Clostridium perfringens (incluides les espores) i Enterococs intestinals, que també es podrà realitzar pel NMP. També es requereix de l’assaig de Legionella spp en tot el que són edificis prioritaris (hospitals i clíniques; residències geriàtriques a partir de 200 llits; hotels, aparthotels i edificis turístics a partir de 500 places; centres d’ensenyança, instal·lacions esportives cobertes i centres penitenciaris). També es requereix per primera vegada l’estudi dels Colifags somàtics, que són virus paràsits de determinats microorganisme.

Pel que fa a estudis químics les novetats són a l’estudi del metall urani, el sumatori de PFAS que són compostos perfluoroalquilats i polifluoralquilats, el sumatori de 5 àcids Holoacètics, Acrilamida, Bisfenol a, Clorur de vinil i Epiclorhidrina a més de la llista d’observació nacional on hi ha els compostos: 17β-Estradiol; nonilfenol; Azitromicina i Diclofenaco que són considerats contaminants que poden generar un alt risc per a la salut humana.

Encara que hi ha diferents terminis per anar adaptant-se als nous requisits de la normativa, el canvi de les anàlisis a realitzar i la seva freqüència en funció del volum d’aigua gastat, ja ha entrat en vigor.

Des del laboratori Cecam ajudem a complir amb aquests paràmetres i s’està treballant amb l’objectiu de poder dur a terme tots els nous assaigs sol·licitats.