El formigó: un dels materials més usats en obra civil

El formigó: un dels materials més usats en obra civil

El formigó és un dels materials més resistents. Per aquest motiu, les seves funcionalitats són molt àmplies. En concert, es tracta d’un dels materials més utilitzats en l’àmbit de la construcció, ja que normalment, es pot trobar en edificis, paviments o altres estructures. Inclús, també s’usa com a dic de contenció en ports marítims en tractar-se d’un material resistent i amb capacitat d’absorció de l’aigua.

En qualsevol execució d’una obra és important i bàsic realitzar el control de qualitat del formigó, encara que el subministrador faciliti un certificat.

Els assaigs de qualitat del formigó es divideixen tres tipus fonamentals com són els previs, els característics i els de control. En cada fase s’analitzen les diverses propietats i característiques exigides per la normativa. L’objectiu final és valorar la resistència del material per tal que pugui suportar les exigències de l’ús i garantir-ne la seguretat.

Saber-ne més: Assaig en obra