El control de qualitat d’una obra a través de les proves in situ

El control de qualitat d’una obra a través de les proves in situ

El control de qualitat d’edificació és la verificació tècnica de la qual comprova que l’obra compta amb les característiques tècniques especifiques i necessàries per evitar futurs errors, l’ús de mals mètodes i deficiències pràctiques constructives. Aquesta és la manera d’assegurar que l’entrega final del projecte és de qualitat.

Un dels estudis que ajuden a aportar la informació necessària són els assaigs en obra. Aquests es realitzen directament a l’espai on s’està edificant. En aquest sentit, l’àrea d’Assaig en obra de CECAM és molt àmplia i comprèn un gran ventall de serveis per comprovar la seguretat i estabilitat de l’obra. A través d’aquestes proves permet dimensionar la fonamentació d’acord amb les característiques del terreny i en conseqüència evitar, que per falta de dades, hi hagi sobrecostos o errors que posen en perill l’estructura i la salut de les persones.

Algunes de les proves que es realitzen in situ són la comprovació de la impermeabilitat en cobertes, proves de càrrega en barreres de seguretat i baranes, control de les estructures de formigó o metàl·liques.

Saber-ne més: Assaig en obra