Assaigs de materials d’obra

Assaigs de materials d’obra

La pressió competitiva en la indústria de materials d’obra i producte de construcció ha impulsat als fabricants i proveïdors a buscar fórmules innovadores per equilibrar la qualitat i el preu. Els assaigs de materials impliquen un examen indispensable per a tots aquells que s’usaran a una construcció. A través d’aquest control, la indústria assegura que els seus productes poden complir les condicions necessàries, cada vegada més regulades i complexes.

Si aquests assaigs no es poden realitzar, els projectes de construcció es poden endarrerir i, inclús, comprometre la qualitat. D’aquesta manera, posar en risc la responsabilitat i reduir la vida útil de l’obra.

L’Àrea de Materials d’obra de CECAM engloba tots els assaigs referents a productes destinats a les obres d’edificació i obra civil. Per exemple productes ceràmics, pintures, aïllaments…

En tots aquests productes d’obra es comproven les característiques tècniques específiques de cada producte i s’inclou el marcatge CE.

Assaigs de Materials d’obra