Cura del Medi Ambient a través de l’anàlisi d’aigües

Mostres de l'aigua per la cura del Medi Ambient

Cura del Medi Ambient a través de l’anàlisi d’aigües

El laboratori de l’àrea de Medi Ambient del CECAM compta amb una àmplia experiència en l’anàlisi d’aigües continentals, ultrapures, residuals i lixiviats, procedents tant d’establiments industrials com d’administracions públiques. Els principals objectius són garantir la qualitat de l’aigua, protegir la salut de les persones i la cura del Medi Ambient.

A partir de mostres es pot determinar “in situ” la temperatura, el pH, la conductivitat o l’oxigen dissolt. També, a través d’un seguiment analític, es pot determinar un control ambiental i mesurar els gasos de combustió produïts en els abocadors.

Saber-ne més: a l’Àrea d’Aigües de CECAM