Quines proves es fan per controlar la qualitat de les instal·lacions?

Quines proves es fan per controlar la qualitat de les instal·lacions?

El control de qualitat de les instal·lacions que es porta a terme està basat en un seguit d’inspeccions que es realitzen durant l’execució de l’obra i en unes proves finals. Un cop finalitzades les instal·lacions, les proves que es porten a terme són bàsicament de funcionament de les diferents disciplines:

 • Electricitat
 • Climatització
 • Fontaneria
 • Senyals dèbils i comunicació
 • Parallamps i xarxes de terres
 • Calefacció
 • Abastament d’aigua en via pública
 • Fotovoltaica
 • Ventilació i extraccions
 • Gas i gas-oli
 • Protecció contra incendis
 • Alarmes anti-intrusió
 • Sanejament
 • Gasos medicinals
 • Fibra òptica
 • Anàlisis de xarxes
 • Solar tèrmica
 • Il·luminació interior i exterior