Què és la diagnosi estructural?

Què és la diagnosi estructural?

L’objectiu d’una diagnosi estructural és la de verificar l’estabilitat i la resistència mecànica d’una edificació. A partir de l’estudi tècnic, es comprova que l’edifici compleixi els requisits exigits per la normativa vigent, és a dir els paràmetres d’estabilitat.

Un altre aspecte que es té en compte són els condicionants ambientals físics i químics. Per exemple, els factors meteorològics com la pluja o el vent, o inclús geològics com poden ser els sismes o els corrents de convecció, poden haver estat la causa de malmetre l’estructura d’un edifici.

La diagnosi estructural principalment es realitza quan es detecta algun problema important o bé quan es decideix modificar l’ús de l’edifici. Els danys de l’estructura solen aparèixer en forma de despreniments o esquerda. Quan passa això, vol dir que l’estructura de l’edifici està en perill i posa en risc la seguretat.

CECAM treballa conjuntament amb el Grup d’Anàlisi i Materials Avançats per al disseny Estructural (AMADE) del Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona i de la Consultoria Bmgest. Les nostres actuacions s’engloben en tres àrees principals de treball: inspecció i diagnosis d’estructures, auscultació i instrumentació i avaluació de vida útil.

Saber-ne més: Diagnosi estructural