Obra civil: laboratori de mecànica de sòls i roques

Obra civil: laboratori de mecànica de sòls i roques

L’obra civil s’aplica a la construcció de les infraestructures i estructures que fan possible l’aprofitament i el control del medi físic. En concret l’àrea de Sòls i roques porten a terme classificacions i validacions de materials per al ús segons les diferents prescripcions.

És per aquest motiu que la visió de conjunt que es té de les necessitats de l’obra, vistes des de qualsevol dels prismes dels diferents agents que hi intervenen, fa que la qualitat dels assaigs realitzats disposin d’un punt addicional de valor afegit difícilment superable.

Saber-ne més: Laboratori Mecànica de sòls i roques