Memòria d’activitats del 2022 i assemblea anual CECAM

Memòria d’activitats del 2022 i assemblea anual CECAM

Aquest mes d’abril s’ha celebrat l’assemblea anual del CECAM. Hi varen assistir membres de la direcció, del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Girona i professionals de l’entitat.

A la trobada es van aprovar els pressupostos del 2023 i també es va fer una valoració de l’any anterior. Es va presentar el balanç econòmic, a més de la memòria que recull les activitats del 2022. També es va parlar de les novetats de cara a aquest any.

Descarrega i consulta la Memòria d’activitats de CECAM 2022