La importància del control de les instal·lacions de fontaneria

La importància del control de les instal·lacions de fontaneria

Les instal·lacions són una part fonamental d’un edifici. Durant el procés de construcció, gran part d’aquestes es van amagant. Per aquesta raó és important preveure el control i els assaigs corresponents.

La fontaneria és un clar exemple, donat que els diversos tubs solen està sota terra o amagats en armaris. En aquest sentit, realitzar una inspecció sobre aquestes sempre permet identificar i resoldre les avaries a temps.

La principal funció d’aquest tipus d’instal·lacions és la conducció i distribució d’aigua i l’evacuació d’aigües residuals. Així doncs una de les proves que es realitza en primera instància és la resistència d’estanquitat, on es comprova que l’aigua no s’acumuli.

A part d’evitar possibles fuites o altres problemes que poden arribar generar repercussions en la salut, també és necessari realitzar un control final per poder certificar l’obra. CECAM realitza les proves requerides pel Codi Tècnic de l’Edificació.

Saber-ne més: Instal·lacions