Informació corporativa i de serveis de CECAM

Informació corporativa i de serveis de CECAM

En aquest document trobareu tota la informació corporativa i de serveis de CECAM, la nostra entitat es un centre dedicat al control de qualitat en processos d’edificació i de producció en diversos camps d’activitat. Implantat al territori, col·labora amb empreses i administracions per garantir la qualitat total en totes les fases d’un projecte.

CECAM realitza recerca, estudis, informes i certificacions de tot tipus de productes i processos gràcies a unes instal·lacions de laboratori i assajos en materials, química, aigües, microbiologia, residus, i geologia entre altres.