Hidrogeologia

Hidrogeologia

Responsable de l’àrea Hidrogeologia
Jordi Torné

Llicenciat en geologia
jtorne@cecam.com

Responsable Comercial
Jordi Duran
jduran@cecam.com

 


Demanar pressupost
orientatiu

Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

  • Estudis hidrogeològics
  • Proves d’eficiència
  • Aforaments i assaigs de bombeig
  • Assaig de permeabilitat de terrenys
  • Caracterització d’aqüífers
  • Abocadors de residus