Hidrogeologia

Hidrogeologia

Responsable de l’àrea Hidrogeologia
Ramon Cots
Llic. en Ciències Geològiques

 


✉ rcots@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per la sol·licitud de pressupost adreceu-vos al email:cecam@cecam.com
  • Estudis hidrogeològics
  • Proves d’eficiència
  • Aforaments i assaigs de bombeig
  • Assaig de permeabilitat de terrenys
  • Caracterització d’aqüífers
  • Abocadors de residus