Geotècnia edificació

Geotècnia edificació

 

Responsable de l’àrea
Montse Ferrer
Llic. en Ciències Geològiques
mferrer@cecam.com

 

Director tècnic
Ignasi Capellà

Doctor en Ciències Geològiques
imcapella@cecam.com

 

Responsable Comercial
Jordi Duran
jduran@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

Correspon a la línia de treball més representativa de l’Àrea. Els estudis de geotècnia per a edificació es presenten com a documents en els que s’aporta la informació necesaria per tal de poder projectar una obra d’edificació de manera més adequada, la qual cosa implica:

Seguretat: El terreny té capacitat per admetre el que es projecta, ja sigui a nivell d’estabilitat, de capacitat portant i de deformació.

Economia: Dimensionar la fonamentació d’acord amb les característiques del terreny (no sobredimensionar-la per falta de dades).

Des de l’any 2007 i en l’àmbit de l’edificació els estudis de geotècnia per a edificació estan regulats pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE-Documento Básico-Seguridad Estructural Cimientos). Ho estan tant en la planificació del reconeixement del terreny (conjunt de prospeccions i assaigs in situ i de laboratori per caracteritzar el terreny a nivell composicional i mecànic) com en el contingut i en els mètodes de càlcul.

A més dels estudis per a nova construcció l’Àrea també s’aplica en estudis derivats de patologies en edificacions existents, tant per esbrinar-ne les causes com per cercar solucions, ja siguin opcions de recalç o actuacions per modificar el comportament del terreny.

Els estudis geotècnics elaborats per Cecam es caracteritzen per combinar de forma equilibrada les prospeccions i assaigs que es fan in situ amb les proves fetes al laboratori, encaminades moltes d’elles a esbrinar dades de resistència i deformació (assentaments i inflaments) de sòls argilosos. En base als resultats obtinguts es quantifiquen les possibles solucions de fonamentació i per cadascuna es fan les oportunes recomanacions constructives. A tal efecte es disposa de la col.laboració imprescindible dels laboratori de l’Àrea de Sòls i de Química Construcció i en el seu cas també de l’Àrea de Patologies.

Els mitjans i experiencia que disposem fa que l’Àrea hagi estat consultada per elaborar estudis geotècnics per a construccions molt diverses:

 • Estudis geotècnics per habitatges (aïllats a conjunts residèncials)
 • Estudis geotècnics per edificis plurifamiliars
 • Estudis geotècnics per a murs de contenció
 • Estudis geotècnics per a recalços d’edificacions existents
 • Estudis geotècnics per a piscinas i fosses
 • Estudis geotènics per a edificacions industrials

Referències

Al llarg de la seva dilatada etapa l’Àrea de Geotecnia ha elaborat diversos milers d’estudis geotècnics, tant per a construccions de poca entitat com a per edificis de gran entitat. D’aquests darrers cal esmentar-ne els següents:

 • Construcció de 3 blocs de pisos al camñi de la Creu -zona de Sant Cristòfor/Santa Magdalena d’Olot-2022
 • Construcció de 41 habitatges a la Rambla Sant Joan de Badalona-2022
 • Estudi geotècnic per a la construcció d’un edifici poliesportiu a la zona del Riu Sec de Cerdanyola del Vallès-2022
 • Projecte Parc Riera Pomar fase 1-Badalona- 2022
 • Ampliació nau industrial a Coopecarn de Quart-2022
 • Construcció d’una nau industrial (antiga Codilma) a Sant Esteve de Llémena-2022
 • Carril bici i col.lector a la urbanització Blancafort de Reus-2021
 • Construcció d’aparcament soterrat en el futur complex de la Ciutadella del Coneixement. Avinguda d’Icària (Barcelona)-2020
 • Construcció nau industrial Friusa (Riudellots de la Selva)-2020
 • Construcció diversos edificis Parc Tecnològic i Científic UdG-Girona-2020
 • Construcció de naus industrials al Recinte de Mafrica a Sant Joan de Vilatorrada-2020
 • Construcció d’un bloc de pisos en una parcel·la situada als nº 8-12 del Carrer Sant Ignasi de Girona- 2020
 • Construcció d’un bloc de vivendes en una parcel.la situada al nº24 del Carrer Àngel Guimera (Sant Adrià del Besós, Barcelona)-2020
 • Construcció de dos blocs de vivendes de 7 plantes a Girona- 2019
 • Construcció d’una nau a Massanes- 2019
 • Construcció d’un edifici de vivendes a St Cugat del Vallès- 2019
 • Cpnstrucció d’un bloc de 5 plantes a Barcelona-2019
 • Subestació elèctrica a la parcel.la 99 del Pla de Politger de St Jaume de Llierca-2018
 • Estudi geotècnic d’una nau al sector les Forques de Besalú-2018
 • lació de pantalles acústiques a la C-17 entre la Garriga i Tagamanent- 2018
 • Construcció de supermercats a Ulldecona, Platja d’Aro i Lliçà de Munt-2017
 • Construcció d’una nau industrial a la zona logística Mango de Lliça de Munt-2017
 • Construcció de camps de futbol al PGA de Caldes de Malavella-2017
 • Construcció de 33 vivendes a Tamariu-2017
 • Construcció nova clínica Girona a Girona-2016
 • Paso de fauna Autovia A-2, Fornells de la Selva-2016
 • Investigació geotècnica naus torrefacció a Nestle Girona-2016
 • Eixamplament tauler del pont a la B603 a St Pol de Mar-2015
 • Prospeccions i assaigs per a prèstec de terres i estudi geotècnic per a la fonamentació amb pilons en els viaductes de l’A2 i la N-II a Maçanet de la Selva-2015
 • -Estudi geotècnic per la nau de Leroy Merlin a Girona-2016
 • -Estudi geotècnic per una nau industrial a Massanes (>5000 m2)-2016
 • -Estudi geotècnmic de la Cava Granja Castell de Peralada-2015-2016
 • -Informe geotècnic del tram Maçanet de la Selva-Sils de l’Autovia A-2-Girona-2014-2015
 • -Prospeccions i realització de pressiòmetres a Segura Viudas de Sant Sadurní d’Anoia-2014-2015
 • Estudi geotècnic per a la construcció de la seu dels Serveis Centrals de la Generalitat de Catalunya a Girona.
 • Estudi geotècnic per a la construcció del nou Hospital Josep Trueta a Girona
 • Estudi geotècnic per a la construcció de l’Hospital Comarcal de la Garrotxa, a Olot.
 • Estudi geotècnic dins del recinte de la Nestlé de Girona per una nova nau-2014-
 • Estudi geotècnic dins del recinte de la Noel de Begudà per una nova nau-2014-
 • Estudi geotècnic per una nau i un vial a la zona industrial d’Ullà -2014-
 • Estudi geotècnic i geològic al recinte de la Cooperativa la Fageda de Santa Pau -2014-
 • Estudi geotècnic dins del recinte del castell de Montjuic de Barcelona-2014-
 • Estudi geotècnic per ascensor i passera al barri de Vilarroja de Girona -2014-
 • Estudi geotècnic per una nau de 8000 m2 al Pla de Politger de St Jaume de Llierca-any 2013-
 • Estudi geotècnic dins del recinte de la Nestlé per una nova nau-2013-
 • Estudi geotècnic d’infrastructures de drenatge de Palamós-2011-
 • Estudis geotècnics per a reformes i construcció de torres d’alta tensió-2011 i 2012-
 • Estudi geotècnic desdoblament de l’AP/-any 2010-
 • Estudi geotècnic pel Campus de Salut de Girona-any 2010-
 • Estudi geotècnic de l’Hospital Universitari de Tarragona-any 2009-
 • Estudi de riscos geològics del Paratge Responsable de Gall de Begur-any 2009
 • Càlcul de fonamentació de diverses obres de fàbrica de l’Eix Transversal-2010 i 2011-
 • Estudi geotècnic per a la construcció del nou Hospital Trueta de Girona- any 2010
 • Estudi geotècnic per al reforç de fonamentació del Pont de Besalú. Any 2010.
 • Estudis geològics-geotècnics d’urbanització de diverses ARE’s a la província de Girona- 2009
 • Realització d’informes preliminars d’emplaçament per l’empresa GISA/Infraestructures.cat arran de projectes constructius a tot Catalunya-EG08/EG09 i EG10 (Nou Parc de Bombers d’Olot, Nou edifici judicial de Sta. Coloma de Farners, Nou CEIP de Puigcerdà,…)- 2008-2013).
 • Informe geotècnic d’una parcel.la situada a la Via Augusta de Barcelona. Any 2007
 • Informe geotècnic al Parc Científic i Tecnològic de Cerdanyola: planta de cogeneración. Any 2007
 • Estudis geotècnics de la Seu de l’Institut Nacional de la Seguretat Social d’Olot i del nou Hospital Comarcal de la Garrotxa. Any 2007