Geotècnia edificació

Geotècnia edificació

 

Responsable de l’àrea
Montse Ferrer
Llic. en Ciències Geològiques

 

Director tècnic
Ignasi Capellà

Doctor en Ciències Geològiques

 


✉ geotecnia@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  Correspon a la línia de treball més representativa de l’Àrea. Els estudis de geotècnia per a edificació es presenten com a documents en els que s’aporta la informació necesaria per tal de poder projectar una obra d’edificació de manera més adequada, la qual cosa implica:

  Seguretat: El terreny té capacitat per admetre el que es projecta, ja sigui a nivell d’estabilitat, de capacitat portant i de deformació.

  Economia: Dimensionar la fonamentació d’acord amb les característiques del terreny (no sobredimensionar-la per falta de dades).

  Des de l’any 2007 i en l’àmbit de l’edificació els estudis de geotècnia per a edificació estan regulats pel Codi Tècnic de l’Edificació (CTE-Documento Básico-Seguridad Estructural Cimientos). Ho estan tant en la planificació del reconeixement del terreny (conjunt de prospeccions i assaigs in situ i de laboratori per caracteritzar el terreny a nivell composicional i mecànic) com en el contingut i en els mètodes de càlcul.

  A més dels estudis per a nova construcció l’Àrea també s’aplica en estudis derivats de patologies en edificacions existents, tant per esbrinar-ne les causes com per cercar solucions, ja siguin opcions de recalç o actuacions per modificar el comportament del terreny.

  Els estudis geotècnics elaborats per Cecam es caracteritzen per combinar de forma equilibrada les prospeccions i assaigs que es fan in situ amb les proves fetes al laboratori, encaminades moltes d’elles a esbrinar dades de resistència i deformació (assentaments i inflaments) de sòls argilosos. En base als resultats obtinguts es quantifiquen les possibles solucions de fonamentació i per cadascuna es fan les oportunes recomanacions constructives. A tal efecte es disposa de la col.laboració imprescindible dels laboratori de l’Àrea de Sòls i de Química Construcció i en el seu cas també de l’Àrea de Patologies.

  Els mitjans i experiencia que disposem fa que l’Àrea hagi estat consultada per elaborar estudis geotècnics per a construccions molt diverses:

  • Estudis geotècnics per habitatges (aïllats a conjunts residèncials)
  • Estudis geotècnics per edificis plurifamiliars
  • Estudis geotècnics per a murs de contenció
  • Estudis geotècnics per a recalços d’edificacions existents
  • Estudis geotècnics per a piscinas i fosses
  • Estudis geotènics per a edificacions industrials

   

  Referències

  Al llarg de la seva dilatada etapa l’Àrea de Geotecnia ha elaborat diversos milers d’estudis geotècnics, tant per a construccions de poca entitat com a per edificis de gran entitat. D’aquests darrers cal esmentar-ne els següents:

  • Estudi geotècnic per a la construcció de la seu dels Serveis Centrals de la Generalitat de Catalunya a Girona.
  • Estudi geotècnic per a la construcció del nou Hospital Josep Trueta a Girona
  • Estudi geotècnic per a la construcció de l’Hospital Comarcal de la Garrotxa, a Olot.
  • Estudi geotècnic dins del recinte de la Nestlé de Girona per una nova nau-2014-
  • Estudi geotècnic dins del recinte de la Noel de Begudà per una nova nau-2014-
  • Estudi geotècnic per una nau i un vial a la zona industrial d’Ullà -2014-
  • Estudi geotècnic i geològic al recinte de la Cooperativa la Fageda de Santa Pau -2014-
  • Estudi geotècnic dins del recinte del castell de Montjuic de Barcelona-2014-
  • Estudi geotècnic per ascensor i passera al barri de Vilarroja de Girona -2014-
  • Estudi geotècnic per una nau de 8000 m2 al Pla de Politger de St Jaume de Llierca-any 2013-
  • Estudi geotècnic dins del recinte de la Nestlé per una nova nau-2013-
  • Estudi geotècnic d’infrastructures de drenatge de Palamós-2011-
  • Estudis geotècnics per a reformes i construcció de torres d’alta tensió-2011 i 2012-
  • Estudi geotècnic desdoblament de l’AP/-any 2010-
  • Estudi geotècnic pel Campus de Salut de Girona-any 2010-
  • Estudi geotècnic de l’Hospital Universitari de Tarragona-any 2009-
  • Estudi de riscos geològics del Paratge Responsable de Gall de Begur-any 2009
  • Càlcul de fonamentació de diverses obres de fàbrica de l’Eix Transversal-2010 i 2011-
  • Estudi geotècnic per a la construcció del nou Hospital Trueta de Girona- any 2010
  • Estudi geotècnic per al reforç de fonamentació del Pont de Besalú. Any 2010.
  • Estudis geològics-geotècnics d’urbanització de diverses ARE’s a la província de Girona- 2009
  • Realització d’informes preliminars d’emplaçament per l’empresa GISA/Infraestructures.cat arran de projectes constructius a tot Catalunya-EG08/EG09 i EG10 (Nou Parc de Bombers d’Olot, Nou edifici judicial de Sta. Coloma de Farners, Nou CEIP de Puigcerdà,…)- 2008-2013).
  • Informe geotècnic d’una parcel.la situada a la Via Augusta de Barcelona. Any 2007
  • Informe geotècnic al Parc Científic i Tecnològic de Cerdanyola: planta de cogeneración. Any 2007
  • Estudis geotècnics de la Seu de l’Institut Nacional de la Seguretat Social d’Olot i del nou Hospital Comarcal de la Garrotxa. Any 2007