Geologia mediambiental

Geologia mediambiental

Responsable de l’àrea Geologia mediambiental
Ramon Cots
Llicenciat en Ciències Geològiques

 


✉ rcots@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

contact-form-7 404 "No s'ha trobat"

L’Àrea de Geologia Ambiental desenvolupa la seva activitat basada en el reconeixement del subsòl (sòl i aigua subterrània) orientat a la protecció del medi. L’Àrea ofereix tots els serveis relacionats amb la gestió de sòls i aigües subterrànies potencialment contaminats, així com els serveis i tecnologies per a la seva descontaminació i recuperació.
L’Àrea està formada per tècnics especialitzats i integra serveis propis d’altres departaments del CECAM (laboratori analític per a sòls i aigua, equips de sondeig, serveis geològics, serveis d’enginyeria, etc).
Ofereix, entre altres:

Caracterització de sòls i aqüífers potencialment contaminats:
 • Estudi històric: antecedents ambientals, imatges aèries, hidrogeologia instal·lacions, entorn, punts de risc, usos del sòl, inventari de pous…
 • Estudis de gasos del sòl (COVs).
 • Perforació de sondeigs i instal·lació de piezòmetres de control d’aigua subterrània.
  Mostreig i anàlisis de sòls i aigua subterrània.
 • Caracterització hidrogeològica.
 • Estudis de vulnerabilitat del medi.
Anàlisi de risc associada a episodis de contaminació (RBCA):
 • Anàlisi del risc per a la salut humana.
 • Anàlisi del risc per a ecosistemes.
Descontaminació de sòls i aigua subterrània:
 • Projectes de sanejament – recuperació de sòls i aigua subterrània.
 • Projecte constructiu i instal·lació d’equips de sanejament.
 • Evolució del sanejament (monitoreig d’aigua i mostreig final de sòls).
Assessorament
 • Avaluacions de la qualitat del sòl per a la transferència de propietats.
 • Assessorament legal i normatiu en matèria de sòls potencialment contaminats.
Hidrogeologia
 • Aforaments i eficiència de pous.
 • Assaig de bombeig.
 • Assaig de permeabilitat de terrenys.
 • Estudis hidrogeològics.
 • Caracterització d’aqüífers.
 • Abocadors de residus
Acreditacions

Els recursos indicats han permès poder englobar les proves següents en la declaració responsable que consta a la Direcció General de la Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.

Presa de mostres inalterades en cales o pous, UNE 7371:1975
Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima tipus Shelby (diàmetre de mostra recomanat >75 mm. Diàmetre de mostra mínim 75mm.), ASTM D 1587-00, XP P94-202
Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre de mostra recomanat >75 mm. diàmetre de mostra mínim 75mm.), XP P 94-202
Presa de mostres amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig interior (diàmetre de mostra recomanat >90 mm. Diàmetre de mostra mínim 70mm.), XP P 94-202
Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador simple (bateria simple) (diàmetre de mostra recomanat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 85mm.), ASTM D 2113-99, XP P94-202
Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador doble (bateria doble) (diàmetre de mostra recomanat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 80mm.), ASTM D 2113-99, XP P94-202
Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) (diàmetre de mostra recomanat >85mm. Diàmetre de mostra mínim 80 mm.), XP P 94-202
Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) amb extensió de paret prima (diàmetre de mostra recomanat >75mm. Diàmetre de mostra mínim 70mm.), XP P 94-202
Assaig de penetració i presa de mostres amb el penetròmetre de presa de mostres estàndard (SPT), UNE 103800:1992
Prova contínua de penetració dinàmica superpesada, UNE 103801:1994

 

Saber-ne més: Generalitat de Catalunya