FANGS, RESIDUS, SÒLS, SEDIMENTS I COMPOSTS

Fangs, residus, sòls, sediments i composts

Responsable d’àrea
Carme Llenas
Enginyera tècnica industrial. Esp. en química industrial
cllenas@cecam.com

 

Coordinadora tècnica
Ma Àngels Rius
Doctora en Química i Llicenciada en Biologia i Bioquímica
marius@cecam.com

 

Tècnica comercial
Carla Soler
Llicenciada en Química
csoler@cecam.com

Demanar pressupost
orientatiu

  Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l'email: cecam@cecam.com

  El laboratori de l’àrea de Medi ambient del CECAM té una àmplia experiència en l’anàlisi de mostres sòlides de diferents matrius com residus, llots, fang de depuradora, sediments, sorres, sòls, escòries i matèries primeres entre altres. Ens avala l’acreditació dels assaigs per ENAC en moltes d’aquestes matrius i el reconeixement com a laboratori en l’àmbit del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats LA-RES i el departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Els serveis que oferim són:

   

  • Presa de mostra i la realització de les anàlisis adreçades a la caracterització del residu segons el Decret 69/2009 de 28 d’abril, com a laboratori en l’àmbit del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats LA-RES i segons la Decisió Comunitària 2003/33/CE per la qual s’estableixen els criteris d’admissió de residus en els dipòsits controlats. Proves de conformitat.
  • Test de lixiviació de residus granulars i fang segons UNE-EN 12457.
  • Presa de mostra de fang i biosòlids per la seva caracterització agronòmica, compostatge i pel control en els diferents processos de tractament. Caracteritzacions segons normativa aplicable sobre la utilització dels fangs de depuració en el sector agrari, ordre AAA/1072/2013 de 7 de juny, i Annex IIA del RD 1310/1990 de 29 d’octubre.
  • Anàlisi de residus orgànics d’origen industrial per a ser destinats a digestió anaeròbica.
  • Anàlisi de biocombustibles sòlids, CDR (combustibles derivats de residus), CSR (combustibles sòlids recuperats)  i caracterització de la biomassa.
  • Valorització d’escòries de les instal·lacions d’incineració de residus urbans segons Ordre del 15 de febrer de 1996.
  • Valorització d’escòries siderúrgiques segons decret 32/2009 de 24 de febrer.
  • Caracterització de sorres de dragatge i sediments marins o fluvials segons normativa editada pel CEDEX.

   

  Per a dur a terme aquests serveis es disposa de la col·laboració d’altres departaments del CECAM (Àrea de Cromatografia, Àrea de Geologia Ambiental en l’estudi de contaminació de sòls, Àrea de Geotècnia en els equips de sondeig i serveis geològics pel mostreig de residus, sòls, sorres i sediments a diferents profunditats, etc.)