CECAM, entitat col·laboradora amb administració Entidad colaboradora con la administración