El 2020 un any de canvis

El 2020 un any de canvis

Us presentem la memòria d’activitats i tècnica de CECAM de l’exercici 2020. Aquest any ha vingut marcat per la padèmia de la COVID-19, va suposar una parada parcial de l’activitat però també un gran canvi en tots els àmbits. CECAM ha tingut la capacitat per adaptar-se i seguir treballant per consolidar-se com un laboratori de referència

Descarregar i consultar la memòria d’activitat de CECAM 2020