Control de residus

laboratori de residus

Control de residus

El terme “residu” es determina a qualsevol material que s’hagi descartat o abandonat. Totes les activitats de fabricació produeixen residus sòlids i líquids. Per poder realitzar la classificació i establir el mètode correcte de gestió i eliminació és necessari elaborar un programa de gestió de residus amb l’ajuda d’un laboratori que analitzi i caracteritzi el residu seguin els criteris i procediments que estableix la normativa.

Una de les claus a l’hora de gestionar correctament els residus és identificar la tipologia i la composició d’aquests. En aquest sentit, el Departament d’Inspeccions de CECAM ofereix diversos serveis com l’anàlisi de caracteritzacions agronòmiques de fangs, de compost, caracteritzacions de residus per a la seva disposició en dipòsit controlat, duen a terme proves de conformitat, analítiques d’escòries per a la seva valorització, entre altres.

L’objectiu d’aquests controls és classificar-lo per fer una definitiva eliminació o una gestió correcta. En aquest sentit, la biomassa és un exemple de mostra que es pot reutilitzar per generar bioenergia. Altres tipus de materials es poden recol·locar per donar-los una nova funcionalitat.

Saber-ne més: Residus