Control de qualitat en una obra

control de qualitat

Control de qualitat en una obra

El control de qualitat en una obra és el procés de supervisió que té com a objectiu assegurar que durant l’execució de l’obra es compleixin les especificacions del projecte, així com la normativa d’aplicació i les condicions de qualitat.

CECAM ofereix un control de qualitat tant dels materials com dels diversos factors que participen del projecte. En funció del tipus d’assaig es realitza al laboratori o in situ a l’obra. D’aquesta manera ens permet proporcionar un assessorament tècnic complet, estalviant temps al client.

Saber-ne més: Obra Civil