Contaminació de sòls i aqüífers

Estudis de contaminació de sòls i aqüífers

Responsable de l’àrea Contaminació de sòls i aqüífers
Jordi Torné
Llicenciat en geologia

Responsable Comercial
Jordi Duran
jduran@cecam.com

 


✉ jtorne@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu

Per sol·licitud de pressupost adreceu-vos a l’email:
jduran@cecam.com

L’Àrea de Geologia Ambiental de CECAM ofereix tots els serveis relacionats amb la gestió de sòls i aigües subterrànies potencialment contaminats, així com els serveis i tecnologies per a la seva descontaminació i recuperació.

CECAM disposa de les eines específiques per a completar el procés de gestió adaptar-lo a les necessitats de cada client.

Activitats principals

L’àrea està formada per tècnics especialitzats i experts en el sector, integra també els serveis, personal i equipaments propis d’altres departaments de CECAM (laboratori analític per a sòls i aigua, equips de sondeig, serveis geològics, serveis d’enginyeria, etc)

Estudis de contaminació de sòls:
 • Estudis de contaminació del sòl
 • Perforació de sondeigs i instal·lació de piezòmetres de control d’aigua subterrània (dispositiu de control del medi).
 • Mostreig i anàlisis de sòls i aigua subterrània.
 • Estudis de vulnerabilitat del medi.
 • Estudis de gasos del subsòl (COV’s).
Anàlisi de risc associada a episodis de contaminació (RBCA):
 • Anàlisis del risc per a la salut humana.
 • Anàlisis del risc per a ecosistemes.
 • Contenidor-sanejament

 

Contaminació de sòls i aigua

Descontaminació de sòls i aigua subterrània:
 • Projectes de sanejament – recuperació de sòls i aigua subterrània.
 • Projecte constructiu i instal·lació d’equips de sanejament.
 • Seguiment del sanejament (monitoreig d’aigua i mostreig final de sòls).
 • Contenidor-sanejament-1
Assessorament

Tramitació i resposta a requeriments de l’Agència Catalana de l’Aigua i Agència de Residus de Catalunya.
Avaluacions de la qualitat del sòl per a la transferència de propietats.
Assessorament legal i normatiu en matèria de sòls potencialment contaminats

 

Acreditacions

Els recursos indicats han permès poder englobar les proves següents en la declaració responsable que consta a la Direcció General de la Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge.

Presa de mostres inalterades en cales o pous, UNE 7371:1975
Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima tipus Shelby (diàmetre de mostra recomanat >75 mm. Diàmetre de mostra mínim 75mm.), ASTM D 1587-00, XP P94-202
Presa de mostres inalterades en sondeigs amb mostrejador de paret prima de pistó fix (diàmetre de mostra recomanat >75 mm. diàmetre de mostra mínim 75mm.), XP P 94-202
Presa de mostres amb mostrejador de paret gruixuda amb estoig interior (diàmetre de mostra recomanat >90 mm. Diàmetre de mostra mínim 70mm.), XP P 94-202
Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador simple (bateria simple) (diàmetre de mostra recomanat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 85mm.), ASTM D 2113-99, XP P94-202
Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador doble (bateria doble) (diàmetre de mostra recomanat >85 mm. Diàmetre de mostra mínim 80mm.), ASTM D 2113-99, XP P94-202
Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) (diàmetre de mostra recomanat >85mm. Diàmetre de mostra mínim 80 mm.), XP P 94-202
Presa de mostres a rotació amb tub mostrejador triple (bateria triple) amb extensió de paret prima (diàmetre de mostra recomanat >75mm. Diàmetre de mostra mínim 70mm.), XP P 94-202
Assaig de penetració i presa de mostres amb el penetròmetre de presa de mostres estàndard (SPT), UNE 103800:1992
Prova contínua de penetració dinàmica superpesada, UNE 103801:1994

 

L’àrea està formada per tècnics especialitzats i experts en el sector, integra també els serveis, personal i equipaments propis d’altres departaments de CECAM (laboratori analític per a sòls i aigua, equips de sondeig, serveis geològics, serveis d’enginyeria, etc)