Ús dels combustibles fòssils

Ús dels combustibles fòssils

Davant l’augment en la generació de residus, industrials i urbans, i l’actual política de residus de la UE, cal minimitzar la generació de residus. Aquells que es generin s’han de reutilitzar, reciclar o valorar. Molts d’aquests residus es poden utilitzar com a combustibles fòssils.

Dins d’aquests materials es troben dos grans grups:

El primer grup són els combustibles sòlids recuperats o derivats de residus que són aquells que provenen de residus voluminosos, industrials no perillosos o plantes. En segon lloc es troben els biocombustibles sòlids. Són els que s’originen a partir de la biomassa per exemple de productes agrícoles, residus vegetals o del suro.

A CECAM es realitzen diversos assaigs per determinar el pH, la conductivitat o el clor, entre altres factors definits per la norma.

Saber-ne més: a l’Àrea de Combustibles de CECAM