CECAM s’acredita com a EC-PCA pel mesurament d’aïllaments acústics

CECAM s’acredita com a EC-PCA pel mesurament d’aïllaments acústics

Des de fa temps CECAM compta amb l’habilitació com a entitat de Control de Prevenció de la Contaminació acústica (EC-PCA) per part de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. A les entitats col·laboradores del medi ambient que obtenen aquesta acreditació els corresponen el mesurament dels nivells sonors i de vibracions en activitats i les derivades de les relacions de veïnatge i infraestructures, i el control de la qualitat acústica de l’edificació.

Ara CECAM ha obtingut un nou camp d’actuació en mesurament de la qualitat acústica de l’edificació (QE). Això permet:

  • Mesurament de l’aïllament acústic al soroll aeri entre locals (aeri)
  • Mesurament de l’aïllament acústic al soroll d’impacte (impacte)
  • Mesurament de l’aïllament acústic al soroll aeri de façana (façana)

D’acord amb els requisits del Decret 60/2015, de 28 d’abril, el certificat té vigència fins el 6 de gener de 2024.