Hidrogeologia

Hidrogeologia

Responsable de l’àrea
Ramon Cots
Geòleg

 

Director tècnic
Ignasi Capellà

Doctor en Ciències Geològiques

 


✉ geotecnia@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu


Per a més informació consulteu el nostre Avís legal

  • Estudis hidrogeològics
  • Proves d’eficiència
  • Aforaments i assaigs de bombeig
  • Assaig de permeabilitat de terrenys
  • Caracterització d’aqüífers
  • Abocadors de residus