Política de privacitat

A la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilin de vostè certes dades de caràcter personal, necessàries per a la prestació dels serveis sol·licitats. En concret, vostè ens pot proporcionar informació en els apartats següents:

– Contacte:

Dades de contacte per poder respondre qualsevol pregunta que vostè ens faci. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades subministrades per vostè en algun dels apartats anteriors, quedaran incorporades en un arxiu automatitzat, titularitat de CECAM amb la finalitat de prestar els serveis que ens sol·liciteu. La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de CECAM, que assumeix les mesures d’àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i resta de legislació aplicable. Vostè ens autoritza a enviar-vos ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas que vostè ens manifesti el contrari, mitjançant comunicació escrita dirigida a CECAM o bé enviant un correu electrònic cecam@cecam.com.

 

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a CECAM .També pot contactar amb nosaltres enviant un correu electrònic a cecam@cecam.com

 

Preguem ens comuniqueu qualsevol modificació de les vostres dades de caràcter personal per tal que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

 

Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la pàgina web serà sotmesa a la jurisdicció no exclusiva dels jutjats i tribunals espanyols.