Per què cal fer estudis geotècnics?

estudis geotècnics

Per què cal fer estudis geotècnics?

Els estudis geotècnics són vitals en els projectes de construcció perquè ofereixen informació detallada sobre les condicions del terreny. Alguns dels beneficis són:

  • Avaluació de l’estabilitat del terreny: permeten determinar la resistència del sòl o la capacitat de càrregues estructurals del terreny.
  • Disseny estructural òptim: els estudis geotècnics són indispensables per adaptar les propietats d’un terreny en el disseny de fonaments, murs de contenció i altres estructures. Així es pot assegurar la seva estabilitat de la construcció.
  • Prevenció de riscos geològics: a través d’aquestes anàlisis es poden identificar riscos potencials d’un terreny com les esllavissades o inundacions. A partir d’aquí es poden prendre les mesures preventives o correctives necessàries.
  • Millora de la seguretat: El bon coneixement d’una construcció proporciona més seguretat a una construcció, tant de les persones que treballen a les obres com dels usuaris finals d’una obra.

 

També cal destacar que la realització dels estudis geotècnics són ser un requisit indispensable per a l’aprovació de projectes de construcció per part de les autoritats competents. Per a més informació, pots consultar amb l’àrea de geotècnia de l’edificació.