Els dubtes més freqüents de la contaminació acústica

contaminació acústica

Els dubtes més freqüents de la contaminació acústica

Primer cal tenir clar què es considera contaminació acústica. Aquesta es produeix quan hi ha un augment del soroll de fons d’un indret a causa de fonts acústiques artificials. Cal tenir en compte, però, que no sempre un so deriva a un soroll. Alguns dels dubtes més habituals sobre la contaminació acústica són:

Com es determina el límit màxim de soroll?

El valor límit d’immissió depèn de la font del soroll, el moment en el qual es produeix (dia, vespre, nit), l’ús del sòl de la zona o si prové de l’exterior o l’interior d’un edifici.

També hi ha valors diferents entre les diferents dependències d’un edifici, per exemple: el dormitori està més protegit que el menjador d’un habitatge, o a un centre educatiu les sales de lectura tenen uns límits màxims més baixos que les aules.

Un veí amb música pot fer el mateix soroll que un bar?

L’única diferència que hi ha entre aquests casos és la tipologia d’avaluació que es fa en funció del període i la tipologia de soroll. Tothom té dret a tenir una bona qualitat acústica a casa seva, independentment de la font que la generi.

El trànsit del carrer de casa meva fa molt de soroll. Tinc dret a queixar-me?

El soroll del trànsit no pot superar els objectius de qualitat acústica que estan definits en el Mapa de Capacitat Acústica. Si el soroll és superior al límit establert, l’Ajuntament s’ha d’encarregar de reduir la contaminació acústica.

Les activitats d’una festa major estan exemptes de complir la normativa?

No. A vegades les ordenances municipals inclouen alguna excepció en activitats festives o activitats culturals que tenen un interès social i un arrelament a la població. Tot i això, sempre s’ha d’intentar que l’impacte acústic sigui el mínim possible. No hi ha via lliure per fer de tot.

Qui pot fer una inspecció de soroll?

La inspecció sol dependre de tècnics municipals, agents policials o personal d’entitats supramunicipals. Aquestes persones poden accedir tant a instal·lacions de titularitat pública com privada.

En alguns casos, poden tenir la col·laboració d’entitats de prevenció de la contaminació acústica. A CECAM som una de les entitats col·laboradores de l’administració en matèria de Contaminació Acústica (EC-PCA).