El CECAM afronta els reptes de futur amb una major diversificació de la seva activitat i aposta per la recerca i la innovació

El CECAM afronta els reptes de futur amb una major diversificació de la seva activitat i aposta per la recerca i la innovació

L’entitat de control desenvolupa un pla estratègic basat en el desenvolupament del model de negoci, la digitalització i en la capacitació professional

El CECAM -Centre d’Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials- segueix avançant en la seva estratègia de creixement basada en la diversificació i la innovació tecnològica pensats per afrontar les actuals i futures necessitats del mercat. La idea és equilibrar les àrees, potenciant les de Construcció i obra civil, la de Geologia i la Química, així com serveis especialitzats com el de Cromatografia, Microbiologia o Geologia Ambiental.

L’aplicació del nou Pla estratègic 2021-2023, permet al CECAM avançar en la digitalització, la recerca i desenvolupament, la diversificació de serveis, la millora i renovació de l’equipament del laboratori i la formació continuada dels membres de la plantilla de l’empresa.

CECAM, una empresa també conscienciada i responsable amb el medi ambient en el seu funcionament diari, aplica la certificació de Gestió Mediambiental ISO 14001 en els processos de treball, que han portat a fer canvis dins de les instal·lacions i els equipaments, com la substitució de vehicles de gasoil per GLP, la reducció de l’ús de paper a nivell documental, o els residus generats dels assajos de formigó i terres, reportant tots ells una millora important en el seu comportament ambiental.

Amb les darreres dades corresponents al 2020, el CECAM es consolida com un laboratori de futur, amb ampliació dels seus camps d’actuació, que aposta per la formació, la recerca i els nous sistemes de treball en noves disciplines i sectors emergents, mantenint com a activitat principal els estudis de la construcció i l’anàlisi de materials, tal com indica el nom del laboratori.

Un altre element de competitivitat del CECAM és el d’estar acreditats com a Entitat de Control de Sòls en tots els seus àmbits: investigació, quantificació i descontaminació, fet que donarà un nou impuls d’activitat a l’àrea de geotècnia en els propers anys.

El seguit d’acreditacions i habilitacions vigents segueixen fent de CECAM una institució líder indiscutible entre els laboratoris d’assaig, entitats habilitades i laboratoris de control de qualitat en l’edificació. D’aquest any 2020 i de l’afectació de la Covid-19, podem treure la valoració de que ha representat un gran canvi en tots els àmbits, no només a nivell empresarial i laboral, si no també a nivell de polítiques ambientals que amb total seguretat reportaran canvis de normatives directament relacionades amb l’edificació, en quan a la gestió dels espais, dels edificis i de les instal·lacions de climatització, ventilació, qualitat de l’aire, etc.

La nostra organització està preparada per poder donar resposta a aquestes noves necessitats com a laboratori vinculat al sector de l’edificació. I la seva pluralitat en els diversos camps de treball l’han convertit en una empresa essencial al donar servei a empreses de primera necessitat com les de subministrament d’aigües ó el sector de l’alimentació.

RECULL DE PREMSA