Unitat tècnica de verificació ambiental (UTVA-017-05)

Unitat tècnica de verificació ambiental (UTVA-017-05)

Directora tècnica
Susanna Ruiz de Morales

 


✉ utva@cecam.com


Demanar pressupost
orientatiu


Per a més informació consulteu el nostre Avís legal

Amb aquesta acreditació executem totes les actuacions que s’estableixen en el marc del que estableix el Decret 50/2005, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats existents.

La nostra actuació engloba totes les activitats incloses en les següents tipologies:

  • Comercials i de serveis (incloses les estacions de servei)
  • Recreatives, espectacles i oci

 

Verificació ambiental

És una comprovació de la coincidència entre la realitat de l’activitat i l’avaluació ambiental realitzada. Amb aquesta documentació es sol·licita l’autorització o llicència ambiental a l’administració competent.