Nova imatge corporativa

Imatge corporativa i logotip CECAM

Nova imatge corporativa

El CECAM estrena una nova imatge corporativa. El logotip s’ha redissenyat totalment i ara compta amb una nova tipografia, més moderna i dinàmica, i un símbol que partint de l’actual es simplifica i s’integra millor en la marca. Els colors blaus s’intensifiquen i s’acompanya del claim “Control integral de la qualitat”, que resumeix i explica de forma sintètica a què es dedica CECAM.