Geologia Ambiental: Gestió de sòls i aigües subterrànies

geotècnia cecam

Geologia Ambiental: Gestió de sòls i aigües subterrànies

L’àrea de Geologia Ambiental del CECAM desenvolupa la seva activitat basant-se en el reconeixement del subsòl (sòl i aigua subterrània) orientat a la protecció del medi. L’Àrea ofereix tots els serveis relacionats amb la gestió de sòls i aigües subterrànies potencialment contaminats, així com els serveis i tecnologies per a la seva descontaminació i recuperació.

 

Està formada per tècnics especialitzats i integra serveis propis d’altres departaments del CECAM (laboratori analític per a sòls i aigua, equips de sondeig, serveis geològics, serveis d’enginyeria, etc).

 

Saber-ne més: Àrea de geologia mediambiental de CECAM